Μανώλης Χναράκης: yes

dimsonic: ούτε απο πίσω πάνε τραίνα πάντως...

fusiongtr: Εντάξει, αλλά δεν λες και την χτένα του παρθένα, έτσι?

dimsonic: αραιά χωρίστρα έχει

fusiongtr: Μα έχει μαλλιά. Να του τα βγάλεις. Ίδιο με τον Σατριάνι να τον κάμεις. Βάλτου και σκούφο.